Klub Humenné – Zemplín

Marta Zobínová
Mierová 84
066 01 Humenné
Mobil: 0915/541 159
E-mail: zobinovamarta@gmail.com

Klub Humenné – Zemplín 2015

uristika a koncert

12.12.2015 13:56
Humenčania sa v dňoch 1. a 2. augusta 2015 zúčastnili víkendového pobytu v NP Poloniny. Našim cieľom bola najvýchodnejšia obec Slovenska – Nová Sedlica, ktorá je východiskom pre návštevu Polonín. Po ubytovaní v penzione Kremenec sme sa vybrali na túru do Stužického pralesa, ktorý je zapísaný...

Výročná členská schôdza


Činnosť klubu v Humennom sa tohto roku začala už tradične výročnou členskou schôdzou 28. 02. 2013. Schôdzu otvorila a viedla pani Vaškovičová Erika, tajomníčka klubu. Správu o činnosti predniesla predsedníčka klubu pani Zobínová Marta, v ktorej zhodnotila uplynulý rok. Ten bol bohatý na hodnotné akcie, medzi ktoré patrili Svetový deň psoriázy, víkendový pobyt na Zemplínskej Šírave, vianočný koncert pre našich seniorov, Mikuláš, spojený s koncertom našich detí a iné stretnutia členov klubu. Schôdza pokračovala správou o hospodárení, ktorú predniesla pani Tkáčová Iveta, hospodárka klubu. V diskusii sa noví členovia, ktorých sme prijali do klubu, zaujímali hlavne o aktivity klubu, ale informovali sme ich aj o sociálnych dôsledkoch chronických kožných ochorení a možnostiach ich kompenzácie. Schôdza sa skončila návrhom plánu činnosti na rok 2013 a prijatím uznesenia. Naše stretnutie pokračovalo spoločným posedením pri chutnej večeri, sladkých dobrotách a malom občerstvení. Chcem sa poďakovať všetkým členom klubu za ich veľmi dobrú účasť na akciách, čo svedčí o tom, že práca výboru nevychádza nazmar, že si máme vždy čo povedať a všetci sa tešíme na každé jedno stretnutie. V novom roku želám všetkým veľa zdravia, síl a hlavne optimizmu pri zvládaní malých či väčších trápení s našou vernou „kamarátkou“.

Plán činnosti na rok 2013 :
február: výročná členská schôdza
apríl: zasadnutie výboru a RK
jún: športové hry pre deti, spojené s opekačkou, víkendový pobyt v kúpeľoch Červený Kláštor
Júl: zasadnutie výboru a RK
September: Vinné a okolie – turistika
október: zasadnutie výboru a RK, XII. Snem SPaA SR v Junior hoteli Piatrová,
Svetový deň psoriázy – prednášky
december: zasadnutie výboru a RK, vianočné posedenie.
Zobínová Marta, predsedníčka klubu

SVETOVÝ DEŇ PSORIÁZY.

    Svetový deň psoriázy pripadá každý rok na 29. október. Pri tejto príležitosti zorganizoval klub psoriatikov v Humennom dňa 23. 11.2012 blok prednášok o kožných chorobách. Naše pozvanie na besedu prijala primárka kožného oddelenia Fakultnej nemocnice v Prešove MUDr. Klára Martinásková PhD. Hovorila o rôznych prejavoch psoriázy, o jej klasickom liečení, ale hlavne o najnovšej liečbe – liečbe biologikami. Druhá časť prednášky bola venovaná sociálnym dôsledkom kožných ochorení a možnostiam ich kompenzácie. Na túto tému prednášala Mgr. Rusinková Renáta, pracovníčka posudkového oddelenia ÚPSVR vo Svidníku. Renátka je zároveň predsedníčkou tamojšieho klubu psoriatikov, a tak k nám pricestovala s ďalšími svojimi  členmi. Obidve prednášky prítomných veľmi zaujali, o čom svedčila bohatá diskusia na dané témy. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia iných občianskych združení na území mesta Humenné, keďže sme to robili pre širokú verejnosť. Po plodnej diskusii si účastníci stretnutia posedeli pri malom občerstvení a vymenili si skúsenosti zo života a činnosti jednotlivých občianskych združení v meste.

 

NÁVŠTEVA VIANOČNÉHO KONCERTU.

    V prvú adventnú nedeľu 02.12.2012 sa desať členov nášho klubu zúčastnilo vianočného koncertu pod názvom „Hore, hore, pastuškovia“. Boli to: pp. Hatalová, Hatala, Gossanyiová, Gossanyi, Beczová, Rohaľová, Krupková, Dovhun, Dvorožňaková a Zobínová. Divadelnou sálou MsKS v Humennom zneli tóny vianočných kolied, vinšovačiek i starodávnych zvykov v podaní folklórneho súboru Šarišan, žiakov zo ZUŠ vo Veľkom Šariši a dedinskej folklórnej skupiny zo Záhradného a Župčian, to všetko v ľubozvučnej šarištine. Jedna z najkrajších kolied „Tichá noc, svätá noc“, zaspievaná spolu s obecenstvom, zanechala vo všetkých nezabudnuteľný zážitok z blížiacich sa vianočných sviatkov.


 

Fotogaléria: Klub Humenné – Zemplín