Klub Martin

Katarína Kapustová, Ing.

Timravy 10/1

036 01 Martin

Mobil: 0903/632 180

E-mail: kkapustova@centrum.sk

 

Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR

www.bodkacik.sk

bodkacikmt@gmail.sk

Mária Cetkovská
A. Stodolu 17
036 01 Martin
Mobil: 0905/458 328
E-mail: mcetkovska@gmail.com
E-mail: mcetkovska@inmail.sk

Plán aktivít a činnosti na rok 2015

-Pomoc pri realizácii prieskumu  „Spokojnosť a dostupnosť liečby psoriatikov v SR“ – v spolupráci  s OZ  Bodkáčik , ktorý prieskum zastrešil  finančne z grandu a v spolupráci so Slovenským pacientom /mediálny dotaznik, spracovanie výsledkov/ . Výsledky budú slúžiť ako podklad pre rokovania .

…………………………………………………………………

-          Škola atopie   . prednáškové info bloky pre atopikov ,verejnosť a matky detí s atopiou

…………………………………………………………………

-web stránky  /bezpsoriázy, bodkacik, spae.sk, quality care ,slovenský pacient, infopacient ..

………………………………………………………………….

Spolupráca s Komorou sestier ,Dermatovenerologickou spoločnosťou /pracovné stretnutie  , kongres

……………………………………………………………………

SDP –deň otvorených dverí v v biologických centrách , mediálna kampaň, tlačová konferencia ,

Kampaň v TV, video  príbehy  a výpovede yutube

………………………………………………………………….

Deň kože – mediálne aktivity , dotazníky atopický ekzém

………………………………………………………………….

Rekondičné pobyty – ponuky   Orava , Stará Lesná /Tatry/, Trenčianske Teplice –penzion  Venezia, Červený kláštor ,Smrdáky , pobyty pri mori   / Slovinsko, Chorvátsko , Grécko /–ponukový list bude skompletizovaní  do 20.marca,

…………………………………………………………………….

Snem SPaA SR a 25 výročie vzniku SPaA SR … termín upresníme / plánuje sa na jeseň /

……………………………………………………………………

PORTÁŠ  / 15 ročník stretnutie SPaA SR a SPAE ČR,Bodkáčik  – 23-24.5.2015

…………………………………………………………………..

Spolupráca s NRZP- dotazníky k soc. poradenstvu

…………………………………………………………………..

6-8.marca  -Snem SPAE ČR v Brne / poplatok za účať 500 ČK

………………………………………………………………….

Nonhandicap  2015 – výstava  v Incheba Bratislava /infostánok/

………………………………………………………………….

Príspevky do Heliosu – priebežne

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

 

Aktivity  región Martin  -rok 2015

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Február  – stretnutie VV  -12.2.2015/ schválenie plánu  činnosti a  projektu  revízia  /

- Marec    -  5.3. -stretnutie v klubovni zraz o 17h  pred Sokolovňou /Gyms Vons/

28.3. – Turčianska Štiavnička – „ Kapely stárnu“ /večerný program /

- Apríl     – 18..4./sobota o 17h /  stretnutie na Bowlingu aj s rodinami -Sever Kocka /

- Máj       – 14-16 .5. Deň kože –edukačné aktivity  /termín a miesto  upresníme /

- 23 -24.5. Portáš -turistické stretnutie SPaA SR a SPAE ČR, Bodkáčik   aj s rodinami

- Jún         –  6-7.júna   Edukačno –rekondičný pobyt  Tatry /Stará Lesná / aj s rodinami

- 20.6. / sobota/ Výlet na bicykloch /, zraz o 10h  pred klubovňou.

Júl – august – letné pobyty  pri mori ,rekondičné aktivity individuálne  a kolektívne

September     -  pauza

Október –   1- 4.10 Edukačno  – rekondičný pobyt „Kamka

-29.10. Svetový deň psoriázy –infostánok , Deń otvorených dverí … ,mediálna kampaň

November -  13.11.posedenie pri  hudbe aj s partnermi  /Klub muzikantov  /o 19h

December    -    Mikulášske posedenie /termín upresníme /

Čo nového v Martine

    Milí naši členovia z regiónu Turca a okolia, všetci tí, ktorí sa stretávajú s nami na našich aktivitách ale aj tí, ktorí sa dlho pre zaneprázdnenosť neukázali a ozývajú sa telefonicky.Teší nás, keď zazvoní telefón a vieme, že vás zaujíma čo sa deje v našom bodkovanom kolobehu dní. Na rokovaní výboru klubu Martin sme skonštatovali, že v našom klube sme sa doteraz venovali prevažne mediálnym aktivitám, woshopom a poradenstvu – aktivitám pre verejnosť, čo vás možno aj odrádzalo Takže v tomto roku sa polepšíme a bude viac aktivít pre vás, vaše deti – rodinky, aby ste si po pracovných dňoch oddýchli a načerpali síl. Budeme sa stretávať pravidelnejšie na stretnutiach s lekármi /okrem plánovaných tém nám dajte vedieť, čo by ste chceli do info blokov zaradiť Vy a aj cez víkendy v prírode/.


 Zároveň Vás prosíme, aby ste si ak máte záujem o členstvo v SPaA SR – uhradili členské, 10 euro na rok /môžete aj u hospodára klubu SPaA MT na stretnutí/ a poslali na email: bodkacikmt@gmail.com, alebo mcetkovska@gmail.com email na vás, respektíve tel. číslo. Potrebujeme skontrolovať aktuálnosť databázy a už nebude možné posielať pozvánky ako doteraz, iba raz ročne, takže aby sme vás vedeli kontaktovať aj  emailom.

Ďakujeme.
Tešíme sa na Vás