Klub Svidník

PhDr. Renata Rusinková
Karpatská 754/7
089 01 Svidník
Tel: 054/75 23 451 – večer
Tel: 054/24 43 671 - do 16,00 hod.
E-mail: rusinkovarenata@gmail.com

SPOLOČNOSŤ PSORIATIKOV A ATOPIKOV SR

KLUB SVIDNÍK

POĎAKOVANIE MESTSKÉMU ÚRADU VO SVIDNÍKU

Svidnícky klub Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR funguje už 14 rokov ako tikajúce hodinky zdravia a pomoci nielen pre členov klubu, ale aj pre ich blízkych príbuzných a aj pre širokú verejnosť. Choroba a zvládanie jej dôsledkov spojilo určitú societu ľudí a vytvorilo nové priateľstvá a známosti. Šírenie osvety a informácií medzi rodinnými príslušníkmi a širokou verejnosťou o neifekčnosti psoriázy a atopického ekzému a ich sociálnych a zdravotných dôsledkov je cieľom našich vzájomných stretnutí. Svidnícky klub organizuje vzdelávacie, spoločenské a kultúrne akcie zamerané na vzájomnú podporu členov klubu, aj rodinných príslušníkov pri zvládaní sociálnych záťažových situácií, ktoré kožné ochorenie spôsobuje. Úprimné poďakovanie preto patrí  Mestu Svidník za finančnú podporu na zrealizovanie uvedených aktivít vo forme poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Svidník v roku 2016.

PhDr. Renáta Rusinková, predsedníčka klubu

Stretnutie svidníckych klubistov so sv. Nikolajom


    Krásne vonku snežilo a do priestorov Strednej odbornej školy armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku sa pomaly začali schádzať pozvaní hostia a členovia nášho klubu. Netušili, že ich okrem klasického stretnutia čaká aj prekvapenie v podobe darčeka od svätého Nikolaja a tiež večera s prekvapením. Na stretnutie prišli aj pozvané klubistky z Humenného. Nebolo na nich badať stopy únavy po takmer dvojhodinovej ceste do Svidníka. Pomaly sa začalo stmievať, avšak z očí našich klubistov a pozvaných hostí bolo badať iskričky nadšenia a dobrého pocitu zo vzájomného stretnutia. Predsedníčka klubu privítala pozvaných hostí, zástupcov Humenského klubu na čele s predsedníčkou Martou Zobínovou a MUDr. Tatianu Jánošíkovú, kožnú lekárku (členku nášho klubu),  Mgr. Danielu Veselovskú, vedúcu oddelenia posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove a posudkového lekára MUDr. Igora  Šestáka uvedeného úradu. Pozvaní hostia porozprávali našim členom o svojej náplni práce so zdravotne postihnutými občanmi a o formách kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Kožná lekárka mala prednášku nielen o biologickej liečbe kožných ochorení, ale aj novinkách v liečbe ekzému a psoriázy. Predseníčka klubu Mgr. Renáta Rusinková informovala členov o zmenách v sociálnej oblasti, na ktoré nemajú zabudnúť ešte v roku 2012 a na začiatku roku 2013. Zástupcovia Svidníckeho klubu boli na návšteve v Humennom dva týždne predtým a porozprávali prítomným o ich družnom prijatí v   Humennom.
    Keďže bol čas večere, v jedálni školy, sme si pochutnali na rusnáckej kapustnici a dobrotách z nádherne ozdobeného banketového stola. Večer nám spríjemnil spev žienok zo speváckej skupiny Svidníčanka a študenta uvedenej odbornej školy. Aj my sme sa pridali k nákazlivým tónom pesničiek a zaspievali si spolu s nimi. Humenčanky sa pridali tiež svojimi hlasmi a bolo nám všetkým príjemne a veselo. Úsmevy na tvárach prítomných a žiariace oči svedčili o tom, že spokojnosť a dobrá nálada nás sprevádzali celým našim stretnutím. Zrazu sa objavil vo dverách čudný pán s dlhou bradou, dlhokánskym rúchom a s plným mechom darčekov. Ktože to k nám prišiel? Navštívil nás na našom stretnutí svätý Nikolaj. Každý z členov a prítomných hostí za básničku alebo pesničku  dostal mikulášsky darček. Pomaly sa schyľovalo ku koncu stretnutia. Členovia plní dojmov a pocitov zo spoločného posedenia sa postupne rozchádzali do svojich domovov. Naše spoločné stretnutia pomáhajú členom zvládať nepríjemné emócie, ktoré niekedy naše chronické kožné ochorenie vyvoláva. Vzhľadom k tomu, že ide o náročnú situáciu, musíme byť dostatočne motivovaní, aby sme neostali v izolácii a necítili sa ako „postihnutí jedinci našej spoločnosti“.

Mgr. Renáta Rusinková

Fotogaléria: Klub Svidník