Medzinárodné stretnutie na Portáši a relaxačné kúpanie v Podhájskej

12.12.2015 13:54

Aj tento rok sme oslovili Mesto Považská Bystrica o pridelenie dotácie na naše aktivity – Medzinárodné stretnutie na Portáši a relaxačné kúpanie v Podhájskej. Keďže nám pridelili finančnú dotáciu mohli sme plánovať naše výlety. A tak dňa 3.11.2015, nastal náš čas a my sme vyrazili spoločne do Podhájskej. Tentokrát sme vyskúšali aj ostatné bazény v Podhájskej nie len ten 38 °C. Všetci členovia si pochvaľovali blahodárne účinky vody na naše boľavé kĺby i kožu. Počasie bolo nádherné, slniečko svietilo už od rána. V teplom bazéne sme sa stretli s mužskou speváckou skupinou. Bol to nádherný zážitok. Samozrejme naša veľká vďaka patrí aj SPaA SR, ktorá sa fi nančne podieľala na uskutočnení nášho relaxu v Podhájskej.
Výbor klubu