V Poprade naši členovia začali rok 2015 výročnou schôdzou vo februári.

12.03.2015 13:43

V Poprade naši členovia začali rok 2015 výročnou schôdzou vo februári. Pri tejto príležitosti by som chcela vyzdvihnúť záujem vedenia mesta Poprad o spoluprácu s občianskymi združeniami chronicky chorých ľudí. Mesto pripravilo stretnutie všetkých predsedov organizácii, oboznámilo sa s cieľmi a problémami v ich činnosti. Jednou z foriem pomoci je bezplatné poskytnutie priestorov na naše stretávanie. Priamo na mestskou úrade v Poprade sme sa teda zišli na našej schôdzi. Prerokovali sme správu o hospodárení, vyhodnotili rok 2014 a prijali plán činnosti na rok 2015. Pozvali sme medzi nás rehabilitačnú pracovníčku Dagmar Melekovú. Priniesla nám zaujímavú literatúru a význame pohybu psoriatikov, ale aj o pozitívnom myslení v našom živote. Pripomenuli sme si 70-te narodeniny našej členky Evky Moschovej a pri malom občerstvení pokračovali v diskusii.

 

Ďalšou aktivitou klubu bolo v auguste stretnutie pri guláši a opekačke. Akciu sme pripravili v spolupráci s naším členom Ľubom Laufom a jeho manželkou, ktorý je novým starostom obce Stará Lesná a dal nám k dispozícií priestory v jeho reštaurácii FURMANSKÝ DVOR. Zároveň boli šéfkuchármi pri varení guláša a ako „bonus“ nás pohostili domácou pizzou a pečenými rebierkami. Boli vynikajúce!!! A aby sme náhodou nehladovali, deň sme ukončili veľkou grilovačkou. Znova prišla medzi nás Dagmar Meleková, ktorá sa medzi nami cítila veľmi dobre. A mala pre nás póóóriadne prekvapenie. Pred každým jedlom nás vyzvala k pohybovým aktivitám, pri ktorých sme sa výborne zabávali a niektorými pohybovými hrami sme si pripomenuli detstvo.

 

ĎAKUJEME ĽUBKOVI S MANŽELKOU A DAGMAR MELEKOVEJ.
Výbor klubu Poprad