Bulletin Helios

25. rokov SPaA SR

Vážené dámy a vážení páni.
V roku 1993 sa Spoločnosť psoriatikov a ekzematikov rozdelila tak, ako aj Československá federatívna republika.

 

Už je teda tomu dvadsaťpäť rokov čo úspešne fungujeme samostatne, ako Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR.

 

Nedá nám nepriniesť príhovor a tiež zopár článkov z prvého čísla Hélia. Pozorne si prosím prečítajte úvodník
z pera pani PhDr. Vlasty Husárovej, a posúďte, čo sa zmenilo po dvadsiatichpiatich rokoch?!

 

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľajú na vydávaní
nášho bulletinu Helios a tým,
ktorí nám nezištne pomáhajú.