Partneri

Partneri, spolupracovníci, sponzori a sympatizanti SPaA SR

SPAE ČR
EUROPSO
federation of psoriasis patients’ associations
IFPA
The International Federation
of Psoriasis Associations
Asociácia organizácií zdravotne
postihnutých občanov SR
Liga proti reumatizmu
Národná rada občanov so
zdravotným postihnutím v SR
Slovenská humanitná rada
Slovenská dermatovenerologická
spoločnosť
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR
Asociácia dodávateľov liekov
a zdravotníckych pomôcok
Asociácia na ochranu práv pacientov
Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave
Tlačiareň CICERO
LEO Pharma, s.r.o.
JANSSEN Slovakia
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Pezomed Slovakia, s.r.o.
MedMedia, s.r.o.
(Dermatomagazín, Infopacient)
PHARMALINK, s.r.o.
INTERPHARM Slovakia, a.s.
NATURPRODUKT, s.r.o.
AbbVie, s.r.o.
Ústav ošetrovateľstva JLF UK Martin
SPIRIG Eastern a.s.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
SANOFI Genzyme
Pleuran - Imunoglukan

Celgene

Bodkačik.sk