Kontakt

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

 

IČO: 00897027   DIČ: 2021652732

číslo účtu:

IBAN:  SK4009000000000011477875

BIC:  GIBASKBX

Výkonný výbor

 

Hurbaničová Terézia, prezidentka, 0905/456 002

Bergmannová Ľubica, viceprezidentka, 0904/624 460, lubica.bergmann@gmail.com

Chrenková Eva, tajomníčka, 0904/986 052, chrenkovae@gmail.com

Valovičová Eva, hospodárka, 0903/243 059, valovic@dataweb.sk

Tekauerová Zuzana, kluby, 0903/735 900, ztekauerova@gmail.com

Cetkovská Mária, hovorkyňa SPaA SR, 0905/458 328, mcetkovska@gmail.com

 

 

 

Kontaktujte nás

Evidenčná karta SPaA SR pre nových členov

vyplnte, odošlite a my vás zaregistrujeme