Kontakt

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

 

IČO: 00897027   DIČ: 2021652732

číslo účtu:

IBAN:  SK4009000000000011477875

BIC:  GIBASKBX

Výkonný výbor

 

Hurbaničová Terézia  –  prezidentka, 0905/456 002
Bergmannová Ľubica  –  viceprezidentka, 0904/624 460
Fax: 02/50 227 325, E-mail: vyroba@spn.sk
Chrenková Eva – tajomníčka – databáza členov, 0904/986052
Valovičová Eva  –  hospodárka, 0903/243 059, valovic@dataweb.sk

Tekauerová Zuzana – kluby, 0903/735900, ztekauerova@gmail.com

Cetkovská Mária  –  hovorkyňa SPaA SR, 0905/458 328
E-mail: mcetkovska@gmail.com

 

 

Kontaktujte nás

Evidenčná karta SPaA SR pre nových členov

vyplnte, odošlite a my vás zaregistrujeme