Kontakt

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Štetinova 687/5,
811 06 Bratislava
 
Adresa pre poštový styk:
SPaA SR - Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
Poštový priečinok 7, Pošta 4
840 00 Bratislava 
 
IČO: 00897027   DIČ: 2021652732
 
číslo účtu:
IBAN:  SK4009000000000011477875
BIC:  GIBASKBX

Výkonný výbor

 
Bergmannová Ľubica, prezidentka, 0904/624 460, lubica.bergmann@gmail.com
Chrenková Eva, viceprezidentka, 0904/986 052, chrenkovae@gmail.com
Tekauerová Zuzana, hospodárka, 0903/735 900, ztekauerova@gmail.com
Kmeťová Zdenka, členka, 0948/517917, zdenka.kmetova@gmail.com
Cetkovská Mária, hovorkyňa SPaA SR, 0905/458 328, mcetkovska@gmail.com
 prezidentka

Bergmannová Ľubica, 0904/624 460, 

 lubica.bergmann@gmail.com 

viceprezidentka

Chrenková Eva,  0904/986 052, 

chrenkovae@gmail.com

hospodárka

Tekauerová Zuzana,  0903/735 900, 

ztekauerova@gmail.com

členka

Kmeťová Zdenka,  0948/517917, 

zdenka.kmetova@gmail.com

hovorkyňa 

Cetkovská Mária, SPaA SR, 0905/458 328, 

mcetkovska@gmail.com

Evidenčná karta SPaA SR pre nových členov

vyplnte, odošlite a my vás zaregistrujeme