Bilancia roku

12.12.2015 14:02

V Lučenci sa dňa 28. októbra uskutočnilo stretnutie členov Klubu Lučenec pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti. Ďalším dôležitým dňom bol 29.október – Svetový deň psoriázy, pretože psoriáza je chronickým kožným ochorením. Postihuje zhruba 125 miliónov ľudí na celom svete, z ktorých sa u takmer jednej štvrtiny vyvinie bolestivá forma artritídy – známej ako psoriatická artritída. Psoriáza spôsobuje nepekné, zapálené ložiská na koži, ktoré sú bolestivé, svrbivé a deprimujúce. Psoriatická artritída spôsobuje znetvorenie a opuch kĺbov a znižuje tým ich pohyblivosť. Jedným z bodov Vyhlásenia pacientov ku Svetovému dňu psoriázy je, aby sme boli podporení kampaňou s cieľom osvety verejnosti, za účelom vyvrátenia mylných názorov o našej chorobe. Nikto by si už nemal myslieť, že psoriáza je nákazlivá, alebo že je spôsobená nedostatočnou hygienou. Keďže október je aj Mesiacom úcty k starším, peknou básňou pozdravila prítomných pani Renátka Libiaková-Perželová. Krátkym príhovorom pozdravila našich seniorov primátorka mesta pani Alexandra Pivková, ktorá nám priniesla aj malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme. Potom nasledovalo pohostenie, ktoré pripravili manželia Telekovci. Prezentovala sa zdravá výživa, ktorá bola pani Alickou Gubányiovou doplnená o odbornú prednášku. Dozvedeli sme sa, ktorá bylinka, alebo už hotové výrobky sú vhodné na to-ktoré ochorenie.
V októbri sa uskutočnil aj 7-denný relaxačno-rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach, ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 osôb. Všetci vyjadrili spokojnosť či už s ubytovaním, procedúrami, tiež so stravou. O účinkoch liečivej vody nám vo svojej prednáške priblížila MUDr. Červeňová, rehabilitačná lekárka v kúpeľoch Turčianske Teplice. Ďakujeme sponzorom a to mestu Lučenec, SAD Lučenec, obci Vidiná a SPaA SR za fi nančnú pomoc. Zhodnotili sme aj dovolenkové pobyty pri mori v Taliansku a Chorvátsku s cestovnou kanceláriou Piešťany Tour ako aj poznávací zájazd do Krakova a na Pieniny. Najbližšie sa stretneme vo februári alebo marci pri výročnej členskej schôdzi.
Mária Gilanová