Bilancia

12.12.2015 14:00

Pomaly sa končí rok 2015 a náš klub psoriatikov Liptovský Mikuláš sa môže pochváliť aktívnou činnosťou. Žijeme v prekrásnom prostredí Liptova, kde máme veľa zaujímavých miest, ktoré sa dajú navštíviť v každom ročnom období. Na začiatku jari sme navštívili Ľadovú jaskyňu v Demänovskej doline. V máji naši členovia boli relaxovať na termálnom kúpalisku v Podhájskej. Počasie nám prialo a strávili sme tam prekrásne štyri dni. Bolo postarané o zábavu a tiež nechýbala dobrá nálada.
V lete sme navštívili fi lmové predstavenie „Sedem zhavranených bratov“. Tento slovenský fi lm nás vrátil do detských čias, kedy sme sami čítali rozprávky. S úsmevom na tvári a príjemným oddychom na záver sme si posedeli pri dobrej kávičke. V letnom období naša predsedníčka vo svojej krásnej záhrade usporiadala guľáš partiu. Zúčastnilo sa jej 20 členov. Guláš všetkým chutil a na osladenie nám naše členky, šikovné kuchárky a cukrárky napiekli chutné koláče. Na záver sme si zaspievali a išlo nám to naozaj veľmi dobre. Pán primátor Ján Blcháč usporiadal Športové hry telesne postihnutých, kde sme sa
taktiež zúčastnili. Bol krásny slnečný deň a naši členovia súťažili v rôznych športových disciplínach. Aj naše najmenšie deti mali veľkú radosť zo športového dňa. V mesiaci august, september a október sme sa chodili kúpať na naše termálne kúpaliská Bešeňová a Lúčky. Na záver si myslíme, že najlepší relax máme na termálnom kúpalisku Podhájska. Je to cenove výhodné a sme tam viac dní, kde si môžeme naďalej utužovať náš kolektív.
Anna Pruknerová, klub LM