Deň kože – deň dotykov 2018

20.04.2018 07:53

Stiahnite si leták:   Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR - Deň kože 2017.jpg (383 kB)

„Deň kože – deň dotykov 2018“

 

Osveta, edukačné aktivity v rámci realizácie celoslovenského „Dňa kože – dotykov 2018“, zamerané na zlepšenie informovanosti o možnostiach liečby chronických kožných ochorení a oboznamovať verejnosť s tým, že tieto kožné ochorenia nie sú infekčné a zmeniť tak ich vzťah k ľuďom s postihnutou kožou.

Stručná charakteristika

Spoločnosť psoriatikov a atopikovSR je občianske združenie chronicky chorých pacientov so psoriázou, psoriatickou artritídou,atopickým ekzémom a ostatnými kožnými chorobami. Sme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju dobrovoľnícku prácu profesionálne, kvalitne a dlhodobo.

Cieľová skupina

Ľudia s chronickým kožným ochorením – ich rodiny, laická verejnosť, adolescenti, seniori, miestne samosprávy...

Hlavný cieľ

Naším hlavným cieľom je ukázať občanom, miestnym samosprávam a subjektom pracujúcich v dermatologickej oblasti, ako je možné zmeniť kvalitu života pacientom pomocou účinnej a modernej liečby, nakoľko kožné ochorenia značne ovplyvňujú a handicapujú život pacientov. Súhrn všetkých aktivít by mal uľahčiť integráciu postihnutých ľudí kožnými chorobami do aktívneho spoločenského života.

Hlavné aktivity k realizácii „Deň kože – deň dotykov“

Vzdelávacie /prednáškové aktivity zamerané pre verejnosť a pre pacientov. Informačné podujatia kuDňu kože – dňu dotykov sústredené v Liptovskom Mikuláši na Námestí Osloboditeľov, pokračovať budú v regiónoch SR, osveta verejnosti, informačný stánok pre verejnosť, poradenstvo zdarma, rozdávanie objatí a láskomatových kartičiek s červenými samolepiacimi bodkami na znak spolupatričnosti s ľuďmi s kožným ochorením.

 

Začiatok aktivít pre verejnosť

Piatok – 11. 05. 2018 od 13:00 do 15:30- informačný stánok pre verejnosť na Námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, promotéribudú rozdávať láskomatové kartičky a červené samolepiace bodky, objímať alebo podávať ruku okoloidúcim a informovať o problematike kožných ochorení ako aj pozývať na edukačný informačný blok

Piatok – 11.05. 2018 od 15:30 do 18,00- prednáškový informačný blok v Miestnom úrade Liptovský Mikuláš. Témy:

* Psoriatická artritída, skríning PsA... - MUDr. Daniela Tkáčová,

* Kompenzácie sociálnych dôsledkov psoriatikov a atopikov - PhDr. Renáta Rusinková,

* Atopická dermatitída - Ing. Marek Lukáč, Bioderma

* Možnosti využitia kúpeľnej liečby pri liečení psoriázy a atopickej dermatitídy -MUDr. Ivan Margitics

* Výnimočnékúpele v srdci Pienin: Ing. Vladimír Šmída

Sobota - 12. 05.2018 od 10:00 do 13:00 - pokračovanie v informovaní verejnosti

Nedeľa -13. 05. 2018 - individuálne konzultácie

_______________________________________________________________________________________

PS : Príchod účastníkov za jednotlivé kluby SPaA SR najkneskôrdo 11:00 v piatok 11. 05. 2018 do hotela Európav Liptovskom Mikuláši, Štúrova 15,kde si rozdelíme úlohy na aktivitách pre verejnosť

 

Sme presvedčení, že investícia v rámci „Deň kože – deň dotykov 2018“ prispeje  k zlepšeniu informovanosti  a odrazí sa v zvýšení a zlepšení kvality života ľudí a rodín bojujúcich s chronickým kožným ochorením v SR a pomôže zmapovať a posunúť problematiku  liečby psoriatikov a atopikov do popredia.

 

Súbežne budú realizované aj telefónne informačné linky v regiónoch /Bratislava, Dolný Kubín, Prešov, Šaľa, Košice, Lučenec, Poprad, Humenné, Svidník, Považská Bystrica a Martin/, vedúci klubov budú dostupní v tento deň na telefonickom kontakte uvedenom v Heliose/.