Dôležité akcie v roku 2016

11.05.2016 08:46

Dôležité akcie v roku 2016
budeme v priebehu roka aktualizovať

  •  „Deň kože, deň dotykov 2016“ sa bude konať v dňoch 13. až 15. mája 2016 v Martine. Bodkáčik, združenie pre rodiny a mládež s kožným ochorením SR a SPaA SR sa dohodli na spolupráci zorganizovať túto našu dôležitú akciu. Záujemcovia o túto akciu informujte sa u predsedu klubu alebo u pani Cetkovskej (č. mobilu nájdete v kontaktoch). Môžete prísť v piatok poobede alebo v sobotu...
  •  XII. Spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov so zahraničnou účasťou sa bude konať v dňoch 9. až 11. júna 2016 v Hotel Grand, Demänovská dolina/ Jasná
  •  16. ročník výstupu na Portáš – pravidelné stretnutia členov SPaA SR s členmi SPAE ČR, na slovensko-moravskom pomedzí sa uskutoční v dňoch 10. až 12. júna 2016, samotný výstup bude 11. júna
  •  NON-HANDICAP 2015, pretože zdravie je to najcennejšie, čo máme! výstava pre ťažko zdravotne postihnutých sa uskutoční v dňoch 6. až 8. októbra 2016 v Bratislavskej Inchebe
  •  Deň otvorených dverí v kúpeľoch Smrdáky a Svetový deň psoriázy sa uskutoční koncom októbra 2016, o presnom termíne budeme informovať
  •  XVII. Smrdácke dni – odborná dermatologická konferencia slovenských a českých dermatológov sa uskutoční v polovici decembra 2016 v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky, o presnom termíne budeme informovať