Keď koža volá o pomoc

31.03.2016 10:44

Keď koža volá o pomoc

 

Zdroj: MUDr. Klaudia Péčová PhD., Dermatovenerologická klinika, UNM, Martin, časopis Biologická liečba, MEDIAPLANET, december 2015

 

Ochorenie s komplikovaným názvom Hidradenitis suppurativa (HS) je síce málo známe, avšak o to závažnejšie a progresívnejšie.

 

O akom ochorení hovoríme?

HS je chronické ochorenie charakterizovanétvorbou zápalových uzlov,abscesov a fistúl v typickýchmiestach – v podpazuší, slabinách,na zadku, u žien i pod prsníkmi.I keď sa tu tvoria „vredy“ a fistulys hnisavou sekréciou, ochorenienie je nákazlivé a nevzniká zo zlejhygieny. Spôsobuje ho vnútornýzápal v miestach vlasových váčkov– folikulov. Podľa klinického nálezumá tri štádia – od tvorby zápalovýchuzlov, následne cez vznik fistuláciía postupne sa pridáva aj jazvovateniev postihnutej oblasti. Rozvojochorenia i počet postihnutýchoblastí je individuálny. Niekedy súdlhé roky prejavy len v podpazuší,iná oblasť pribudne až po mnohýchrokoch, niekedy vôbec. U niektorýchpacientov sa roky tvoria „len“zapálené uzly, u niektorých v priebehupár mesiacov vznikajú fistulya ochorenie rýchlo napreduje.

 

V čom spočíva riziko tohto ochorenia?

Samotný charakter prejavov, tvorbabolestivých uzlov a permanentnetečúcich fistúl, podmieňuje to,čo pacienta primárne trápi najviac– chronická bolesť a obrovská psychosociálnastigmatizácia. Pacientinemôžu o ochorení hovoriť, nemôžužiť plnohodnotný život.

 

Je možné vymedziť rizikovúskupinu, ktorú HS postihuje?

Typický začiatok ochorenia jeu mladých dospelých medzi 20.a 30. rokom. Častejšie u žien, i keďje diskutabilné, či to nie je spôsobenéväčším váhaním k návštevelekára, nakoľko muži častejšieprichádzajú v neskorších štádiácha s dlhšou anamnézou samoliečby.Genetické faktory hrajú úlohu privzniku ochorenia, preto pokiaľ saHS vyskytuje v rodine, je šanca hozdediť. Pre rizikové faktory sú všaknajvýznamnejšou rizikovou skupinoubezpochybne fajčiari a ľudias nadváhou.

 

Výskyt HS je odhadovaný približnev 1 % populácie. Pri takzriedkavých ochoreniach je kľúčovásprávna diagnostika. Platíto aj v tomto prípade?

Nemyslím si, že ochorenie je až takzriedkavé, ako sa zdá. Priemernýčas stanovenia diagnózy u pacientovs hidradenitídou sa udáva až na7 rokov od prvých príznakov. Mnohípacienti v prvom a často i druhomštádiu k doktorovi vôbec nejdú, alemnohí aj áno, avšak sú nesprávnediagnostikovaní, a tým pádom liečení.

 

Aké zdravotné komplikácie totoochorenie pacientom spôsobuje?

Primárny je vplyv na psychiku.Máme mnohých pacientov s ťažkoudepresiou až s pokusmi o samovraždu.A samozrejme chronická bolesť.V mnohých prípadoch vplyvomchronického zápalu dochádza kuvzniku chudokrvnosti. V miestach,ktoré sú roky postihnuté zápalom,sa môže vyvinúť aj spinocelulárnykarcinóm kože.

 

Kedy spozornieť a vyhľadať pomoc?Pokiaľ sa v podpazuší, v slabináchči na zadku viac ako raz v priebehu6 mesiacov vytvoril uzol alebo absces,ktorý buď samovoľne zmizol alebovytiekol, je nutné navštíviť lekára.

 

Aké sú dnešné dostupné možnostiliečby a vyhliadky pre pacientov?

Konkrétna liečba súvisí so štádiomochorenia, aj od počtu postihnutýchoblastí. Na jednej strane je konzervatívnamedikamentózna liečba,na strane druhej liečba chirurgická.

 

Biologická liečba sa využívav liečbe mnohých ochorení. Jeaj pre pacientov s HS sľubnounádejou?

Určite áno. Máme pacientov, ktorípri tejto liečbe majú minimálne, čilen príležitostné zápalové prejavy.Treba však podotknúť, že je percentopacientov, u ktorých táto liečbamá naopak minimálny, resp. veľmislabý efekt. Jej úspech spočíva v minimalizovanízápalových prejavov,pacientovi sa netvoria zápalové uzlya fistuly prestanú tiecť. Pokiaľ súuž však pod kožou prítomné fistulya jazviaci proces, to biologická a anižiadna iná liečba nedokáže odstrániťa vtedy nastupuje chirurgickériešenie.

 

Čo by ste odkázali pacientom?

Nechcem im odkazovať, aby mali nádej,aby boli trpezliví... Skôr by somim chcela sľúbiť, že bude našou snahou,aby mali v budúcnosti možnosť,kde hľadať informácie a že v liečbe sabudeme snažiť, aby sme dosiahli úplnézvládnutie ochorenia.

 

Zoznam centier biologickej liečby

 

UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto

Dermatovenerologická klinika LF UK

Mickiewiczova 13

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

 

UN Bratislava

Dermatovenerologická klinika UNB a SZU

Ružinovská 6

MUDr. Mária Žilínková

 

Univerzitná nemocnica Martin

Dermatovenerologická klinika

Kollárova 2

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

 

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Dermatovenerologická klinika SZU

Nám. L. Svobodu 1

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Dermatovenerologická klinika

Trieda SNP 1

MUDr. Tomáš Kampe

 

FNsP J. A. Reimana Prešov

Dermatovenerologické oddelenie

J. Hollého 14

MUDr. Klára Martinásková, PhD.

 

Fakultná nemocnica Nitra

Dermatovenerologická ambulancia

Špitálska 6

MUDr. Katarína Kovarčíková

 

FNsP Nové Zámky

Dermatovenerologické oddelenie

Slovenská 1

MUDr. Peter Kozub, PhD.

 

FN Trenčín

Dermatovenerologická ambulancia

MUDr. Katarína Novačeková

MUDr. Ivana Sázelová