Mikulášske stretnutie BA klubu dňa 26.11.2015

12.12.2015 13:52

sa konalo v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Minútou ticha si prítomní členovia uctili zosnulých pani Evku Kállayovú, pána Martina Tekauera a pani Gizku Kissovú. Po prezentácii pána Slavomíra Jaščura o výživových doplnkoch sme mali voľby do výboru BA klubu. Členovia klubu si zvolili za predsedu pána Petra Tekauera a za podpredsedu pána Jozefa Vandáka.
Výbor klubu