Nábor pacientov so psoriázou do štúdie EÚ

01.02.2014 11:18

Nábor pacientov so psoriázou do štúdie EÚ

Nábor pacientov so psoriázou do štúdie EÚ

Spoločnosť Vita-Test spol. s. r. o., člen Alpha medical a.s., v spolupráci s Dermatologickou klinikou LF UK Bratislava a INTERKLINIK VITAL s. r. o. vyhlasuje nábor pacientov so psoriázou, ktorí majú záujem zlepšiť svoj zdravotný stav aktívnym prístupom k zmene životného štýlu.

Cieľom Štúdie o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy je zistiť, či systémová liečba kožných prejavov psoriázy a asociovaných chorôb bude mať väčší efekt, ak sa zmenia stravovacie návyky, pôsobením špecializovanej pohybovej aktivity a prírodných protizápalových látok. Ďalším cieľom štúdie je porovnať výskyt vybraných asociovaných chorôb u obéznych pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy oproti obéznym pacientom bez tohto kožného ochorenia.

Benefity pre účastníka: v priebehu 48 týždňov získa pacient odbornú zdravotnú starostlivosť na najvyššej dostupnej úrovni, dietologický rozbor, individualizáciu stravovacích návykov, program telesnej aktivity (v hodnote 2 000 eur) a výživové doplnky (v hodnote 1 900 eur). To všetko zadarmo.

Kritériá zaradenia do štúdie: stredne ťažký až ťažký typ chronickej ložiskovej psoriázy indikovaný na systémovú liečbu u pacientov  s nadváhou, vek 18 – 65 rokov. Zúčastniť sa nemôžu tehotné a dojčiace ženy, pacienti s prekonaným alebo prebiehajúcim onkologickým ochorením, chronickými infekciami a autoimunitným ochorením, pacienti s neliečenou a nedostatočne kompenzovanou artériovou hypertenziou (TK > 140/90 mmHg).

Vzhľadom k štruktúre aktivít, ktoré sú od účastníka vyžadované, odporúčame najmä pacientov z Bratislavy a blízkeho okolia.

Kontaktná osoba pre zaradenie do projektu: Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. 02 572 902 70, maria.simaljakova@sm.unb.sk a MUDr. Monika Heizerová, PhD. 02 572 904 80.