Prihláška na XII. Snem SPaA SR

02.08.2013 10:41

Snem SPaA SR
Uskutoční sa v dňoch 18. – 20. októbra 2013
v hoteli Junior Piatrová – Vrútky.

Predpokladaný program pre delegátov Snemu:
*piatok 18. 10. 2013 – predpokladaný príchod všetkých účastníkov je do 14,00 hod.,
registrácia, ubytovanie, spoločná večera cca o 18,00 hod., po večeri zasadnutie VV,
predsedov klubov a revíznej komisie, spoločenský večer
*sobota 19. 10. 2013 – po spoločných raňajkách rokovanie XII. Snemu cca od 9,00
hod., obed, od 14,00 hod. pokračovanie rokovania, večera, spoločenský večer
*nedeľa 20. 10. 2013 – po spoločných raňajkách rokovanie XII. Snemu o 9,00 hod.,
obed, ukončenie XII. Snemu SPaA SR, v popoludňajších hodinách odchod domov.

Podmienka účasti na Sneme
je zaplatený členský príspevok za rok 2013.
Účastnícky príspevok pre všetkých delegátov XII. Snemu je 10,- €ur.

 

* VV SPaA SR žiada, aby sa prihlásili iba tí členovia, ktorí si zariadia svoje pracovné
a osobné povinnosti tak, aby absolvovali celý dvojdňový pobyt (teda 18. 10. 2013
príchod do 14,00 hod. – začínať budeme večerou a končiť 20. 10. 2013 obedom).

Prihláška
pre prvých desať delegátov,
ktorí sa zúčastnia XII. Snemu SPaA SR.
Ostatní prihlásení budú evidovaní ako náhradníci.
Svoje záväzné prihlášky posielajte do 31. augusta 2013
len písomne, na adresu Spoločnosti!
Mailom, resp. telefonicky potvrdíme účasť.
V prihláške prosím uveďte:
Priezvisko, meno, adresu s PSČ, telefonický a mailový kontakt.

* Stanovenie počtu delegátov z Klubov: Lučenec 4, Martin 3, Svidník 3, Šaľa 3, Dolný Kubín 1, Nové Zámky 1, Považská Bystrica 3, Poprad 3, Prešov 3, Humenné 3, Bratislava 5, Liptovský Mikuláš 3, Košice 3, Čadca 1. Ďalší delegáti: VV 4, RK 2. Pozvaní hostia zo SPAE ČR 2.
* V dôsledku úsporných opatrení vo finančnej situácii Spoločnosti, je odporučené predsedami klubov, revíznou komisiou a VV: trvanie XII. Snemu dva dni a účastnícky poplatok na delegáta 10,- € s tým, že každý delegát si bude platiť cestovné náklady sám.