Tlačová správa Bratislava, 1. október 2014

01.10.2014 14:11

Aj so psoriázou máte šancu

 

Už desať rokov je 29. október vyhradený pre Svetový deň psoriázy. Pri tejto príležitosti Slovenská dermatovenerologická spoločnosť pozýva na konzultácie do centier biologickej liečby, ktoré sa špecializujú na liečbu tohto ochorenia. Význam tejto udalosti je o to dôležitejší, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uznala psoriázu za závažné chronické neprenosné ochorenie a vyzýva,  aby štáty venovali zvýšenú pozornosť prístupom,  liečbe a zmierneniu dopadov psoriázy.

 

Psoriáza je chronické ochorenie kože spôsobené poruchou imunitného systému. Na vzniku ochorenia sa podieľajú genetické predispozície. Spúšťačom u ľudí s tzv. „psoriatickými génmi“ býva stres, nesprávny životný štýl (nadváha, obezita), ale aj bakteriálne ochorenia, ktoré nesúvisia priamo s kožou (napríklad streptokoková angína). Menej často môže vyvolať chronickú psoriázu akútne zápalové ochorenie kože či mechanické a chemické poškodenie kože. Psoriáza však nie je nákazlivá.

 

Druhy psoriázy

Chronická ložisková psoriáza je najbežnejšou formou, tvorí asi 80 % prípadov. Typické sú oválne ložiská, ktoré sa nachádzajú vo vlasoch, na lakťoch, kolenách, v krížovej a driekovej oblasti. Ďalšími formami sú psoriasispustulosa, pri ktorej sa v léziách objavujú zahnisané pľuzgiere, najmä na dlaniach, chodidlách, prstoch a nechtoch. Pri psoriasisguttata, ktorá sa objavuje viac u detí, sa tvoria na koži desiatky drobných červených šupinatých ložísk. Závažnou formou je psoriasiserythrodermica, keď sú začervenané veľké úseky tela. Psoriáza je ochorenie, ktoré sa v súčasnosti nedá úplne vyliečiť.

 

Pacienti na Slovensku

Odhaduje sa, že na Slovensku je asi 24-tisíc pacientov, ktorí sa na psoriázu liečia. Je to však pravdepodobne len tretina z tých, ktorých toto ochorenie reálne postihuje. Ranné štádiá si chorí často liečia svojpomocne alebo vôbec. Keďže ide o  pomaly postupujúce ochorenie, ktoré ale so sebou zároveň prináša stigmu viditeľného kožného ochorenia, mnohí ho radšej skrývajú a nechcú odbornú pomoc vyhľadať. Pritom sa pacienti s  vhodnou liečbou a disciplínou môžu dostať do štádia, keď sa u nich ochorenie prejavuje minimálne a neznižuje kvalitu ich života.

Psoriáza nepostihuje len kožu, ale môže byť spojená aj s inými zdravotnými komplikáciami. „Už stredne ťažká psoriáza sa významne spája s pridruženými ochoreniami, ktoré môžu byť smrteľné. Ide najmä o kardiovaskulárne ochorenia, metabolický syndróm a diabetes,“  hovorí prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., prednosta Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. „Psoriáza nie je lokalizovaná len na kožu, ale ide o systémové zápalové ochorenie,“ dodáva.

 

WHO: Psoriáza je závažné ochorenie

Na 67. valnom zhromaždení členských krajín združených vo Svetovej zdravotníckej organizácii v máji 2014 prijali delegáti uznesenie, podľa ktorého je psoriáza závažnou chronickou neprenosnou chorobou. „Uznesenie  informuje, že  týmto ochorením trpí 125 miliónov ľudí na svete. Aj keď ide primárne o kožné ochorenie, často ho sprevádzajú postihnutia iných orgánov a predstavuje pre každého pacienta aj značnú psychosociálnu záťaž,“  hovorí MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku. „Mnoho pacientov trpí aj preto, že nemajú dostatočné znalosti o ochorení a nemajú adekvátny prístup k liečbe,“dopĺňa.

 

Deň otvorených dverí

Upozorniť na závažnosť tohto ochorenia má aj osvetový projekt s názvom Aj so psoriázou máte šancu. Pre pacientov je to možnosť navštíviť centrá biologickej liečby, kde budú môcť konzultovať stav svojho ochorenia a možnosti liečby. Svoje dvere otvoria všetky centrá na Slovensku, teda centrum v Bratislave (Ružinov aj Mickiewiczova), Nitre, Martine, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.  „Deň otvorených dverí sa uskutoční 29. októbra a potrvá od 8:00 do 16:00. Nie je potrebný žiaden výmenný lístok, stačí len prísť. Lekári budú trpezlivo odpovedať na všetky otázky ohľadom psoriázy,“ hovorí MUDr. Peter Kozub, dermatovenerológ z Nemocnice Staré Mesto Univerzitnej nemocnice v Bratislave. „Budú mať možnosť dozvedieť sa o všetkých liečebných možnostiach psoriázy a presvedčiť sa tak o tom, že psoriáza je síce stále nevyliečiteľné ochorenie, no pacient sa dá udržiavať vo veľmi dobrom stave s vysokou kvalitou života.“

 

10 rokov Svetového dňa psoriázy

Svetový deň psoriázy je iniciatíva, s ktorou prišla Medzinárodná federácia psoriatických združení (IFPA) pred desiatimi rokmi. Cieľom tohto Svetového dňa je upozorňovať na ochorenie, pacientov, ich situáciu a možnú pomoc, ktorú potrebujú. Slovensko sa k Svetovému dňu pripája práve spomínanou osvetovou akciou.

V medzinárodnej asociácii Slovensko zastupujenaše občianske združenieBodkáčik, ktoré sa aktívne podieľa na diskusii o ochorení s pacientmi, ich rodinnými príslušníkmi a verejnosťou vôbec,“vysvetľuje Mária Cetkovská z OZ Bodkáčik.„Veľa psoriatikov sa nerado ukazuje na verejnosti a nerado rozpráva o svojom ochorení. Naše občianske združenie sa snaží túto tabuizovanú tému prelomiť a hovoriť otvorene o ochoreniach kože. Pomáhame tak pacientom v komunikácii a verejnosti zasa ukazujeme, že chorá koža neznamená vylúčenie zo spoločnosti,“ uzatvára.

***

 

 

 

Deň otvorených dverí sa uskutoční v nasledovných centrách biologickej liečby:

 

 

  • FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto

Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

 

  • Univerzitná nemocnica Bratislava

Kožná klinika UNB a SZU, Ružinovská 6

MUDr. Mária Žilinková

 

  • Fakultná nemocnica Martin

Dermatovenerologická klinika, Kollárova 2

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

 

  • FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Dermatovenerologická klinika, Nám. L. Svobodu 1

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. 

 

  • FN L. Pasteura Košice

Dermatovenerologická klinika, Trieda SNP 1

MUDr. Tomáš Kampe

 

  • FNsP J. A. Reimana Prešov

Oddelenie dermatovenerológie, J. Hollého 14

MUDr. Klára Martinásková, PhD. 

 

  • Fakultná nemocnica Nitra

Dermatovenerologické oddelenie, Špitálska 6

MUDr. Katarína Zaujecová

 

 

 

NA TLAČOVEJ KONFERENCII SA ZÚČASTNILI:

 

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc, prednosta Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine

MUDr. Peter Kozub, PhD. Dermatovenerologická klinika LFUK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave

Mária Cetkovská, OZ Bodkáčik

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O OCHORENÍ:

 

  • www.sdvs.sk – Slovenská dermatovenerologická spoločnosť SLS
  • www.derma.sk – Informácie o psoriáze a Dni otvorených dverí
  • www.bodkacik.sk – OZ Bodkáčik pre pacientov s chorobami kože