Kto sme?

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR (SPaA SR)

je občianske združenie chronicky chorých pacientov so psoriázou, atopickým ekzémom
a ostatnými kožnými chorobami, nezisková organizácia. Dobre poznáme problémy,
ktoré život s chronickými kožnými chorobami a alergiou pacientom prináša.

 

Našim cieľom je

 

 • zastupovať záujmy všetkých psoriatikov, atopikov a pacientov s inými kožnými chorobami na rokovaniach so zákonnou a výkonnou mocou pri presadzovaní našich oprávnených požiadaviek do nových a novelizovaných zákonov o sociálnej, zdravotnej a liečebnej starostlivosti 
 • trikrát ročne vydávať bulletin Helios s množstvom informácií o nových formách liečby psoriázy, atopického ekzému a iných kožných ochorení, o nových liekoch, podporných a výživových prípravkoch, ale hlavne o všetkých aktuálnych zmenách v podmienkach poskytovania zdravotnej, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti 
 • pravidelne sa stretávať v Kluboch psoriatikov a atopikov s dermatologickými lekármi, psychológmi, s distribútormi podporných a výživových prípravkov 
 • zlepšovať fyzickú ale najmä psychickú kondíciu psoriatikov a atopikov spoločnými pobytmi pri mori, protistresovými kurzami, športovými, relaxačnými, liečebnými a rehabilitačnými aktivitami 
 • pomáhať pri zakladaní denných centier na liečbu chronických kožných ochorení a podporovať skvalitňovanie a modernizáciu liečby chronických kožných ochorení
 • oboznamovať verejnosť s tým, že tieto kožné choroby nie sú infekčné a zmeniť tak ich vzťah k ľuďom s postihnutou kožou.


Staňte sa členom Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR,

 • vyplňte evidenčnú kartu na predposlednej strane bulletinu a vyplnenú ju pošlite na adresu centra SPaA SR
 • keď nás bude v Spoločnosti viac, môžeme presadzovať naše záujmy dôraznejšie
 • môžete založiť vo vašom bydlisku Klub, aktívne sa zúčastňovať na jeho činnosti, pretože ako Klub môžete od orgánov miestnej samosprávy vydobyť pre seba a ostatných psoriatikov a atopikov vo vašom okolí oveľa viac. Získate tak nové kontakty, nové poznatky ale aj ďalších priateľov
 • šírte informáciu o neinfekčnosti týchto chronických kožných ochorení vo svojom okolí. Keď budú ľudia o našich problémoch vedieť viac, postupne sa na nás prestanú pozerať ako na malomocných. A nám sa bude žiť o niečo ľahšie.


PAMÄTAJTE!

Pomocou Spoločnosti psoriatikov a atopikov budete svoju

náročnú „milenku“, psoriázu či ekzém, zvládať určite lepšie.

Budeme radi ak sa k nám pridáte a pomôžete nám.


Najdôležitejšie aktivity:

 

 • Unikátny „Deň kože – deň dotykov“, vždy v máji, je naša celoslovenská akcia, ktorá nemá vo svete obdobu. Prostredníctvom médií a bezprostredne v mestách, kde pracujú Kluby psoriatikov a atopikov, pomocou lekárov dermatológov kontaktujeme verejnosť a informujeme ju o neinfekčnosti (neprenosnosti) týchto chronických kožných ochorení, ale aj o prevencii vzniku iných kožných problémov. Pri tejto príležitosti rozdávame verejnosti „láskomatové kartičky“, ale aj objatia a nádej.
 • V roku 2004 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (VHO) 29. október za „Svetový deň psoriázy“. Pri tejto príležitosti usporadúvame tlačové konferencie, zúčastňujeme sa Dňa otvorených dverí v kúpeľoch Smrdáky, členovia organizovaní v kluboch si pozývajú dermatológov, ktorí ich informujú o nových formách liečby.
 • Pravidelné sú stretnutia členov SPaA SR s členmi SPAE ČR na Portáši, na slovensko - moravskom pomedzí. Zástupcovia oboch Spoločností sa stretávajú na Snemoch, ktoré sú spravidla každé dva roky.
 • Členovia v kluboch si organizujú spoločné ozdravné pobyty pri mori, rekondičné, relaxačné a liečebné víkendové pobyty, tiež protistresové kurzy.

Týmito a mnohými inými aktivitami pomáhame preťať začarovaný kruh: stres – výsyp – výsyp – stres.