Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

je občianske združenie chronicky chorých pacientov so psoriázou, atopickým ekzémom a ostatnými kožnými chorobami. Dobre poznáme problémy, ktoré život s chronickými kožnými chorobami a alergiou pacientom prináša.

Sme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju prácu úplne profesionálne, kvalitne a dlhodobo. Naša organizácia sa stará o mnohé a snaží sa byť organizáciou prakticky prospešnou. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám radi vracajú. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame

 Skončil sa život, život dvoch našich blízkych...
Pani Terézia Hurbaničová nás opustila vo veku 75 rokov dňa 20. marca 2021 a
pán Ľudovít Hurbanič 06. apríla 2021 vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka s
našimi zosnulými členmi bude dňa 12.04.2021 o 11:00 v kostole Márie
Magdalény v Rusovciach.
Venujte im prosím tichú spomienku.

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

O plánovaných akciách SPaA SR v roku 2021 vás budeme včas informovať.

Klikni na: Toto neutajíš !

 www.vzoprisapsoriaze.sk