Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

je občianske združenie chronicky chorých pacientov so psoriázou, atopickým ekzémom a ostatnými kožnými chorobami. Dobre poznáme problémy, ktoré život s chronickými kožnými chorobami a alergiou pacientom prináša.

Sme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju prácu úplne profesionálne, kvalitne a dlhodobo. Naša organizácia sa stará o mnohé a snaží sa byť organizáciou prakticky prospešnou. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám radi vracajú. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

Plánované akcie SPaA SR v roku 2020

Akcie 1, 2, 3 a 4 = VV SPaA SR s ohľadom na momentálnu situáciu s COVID ruší

1) Jarný deň otvorených dverí v Kúpeľoch Červený Kláštor Smerdžonka sa uskutoční 10. mája 2020

2) "Deň kože - deň dotykov" sa uskutoční 14. až 16. mája 2019 v Prešove, hlavný program bude 15. mája 2020

3) Deň otvorených dverí detí s kožným ochorením v kúpeľoch Smrdáky sa uskutoční 06. júna 2020

4) XVI. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov,11.-13. júna 2020 v hoteli Patria na Štrbskom Plese

5) Portáš, jubilejný 20. ročník tradičného výstupu - 20. jún 2020 ??? - budeme ešte kontaktovať SPAE ČR

 

 * 20. jubilejný ročník medzinárodného výstupu na Portáš sa uskutoční 20. júna 2020

 * Deň otvorených dverí - Svetový deň psoriázy v kúpeľoch Smrdáky sa uskutoční 17. októbra 2020

 * Jesenný Deň otvorených dverí v kúpeľoch v Červenom Kláštore Smerdžonka sa uskutoční 18. októbra 2020

 * Trh kože sa uskutoční 24. októbra 2020 v Bratislave v Eurovei

 * XXI. Smrdácke dni, odborná dermatovenerologická konferencia sa uskutoční 11. a 12. decembra 2020 v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky