Klub Košice

JUDr. Cyril Betuš
Budapeštianska 46
040 01 Košice 1
Mobil: 0904/606499

E-mail: cyrilbetus12@gmail.com

 

Rokovanie v Košiciach

Dobrý deň priatelia. Dňa 22. januára 2013 rokoval klub SPaA SR Košice v novozriadenej ordinácii MUDr. Soni Končekovej, CSc., našej dlhoročnej dvornej odborníčky na kožné ochorenia. Predseda klubu pán JUDr. Cyril Betuš s členkami výboru po prehliadke ordinácie hneď v úvode rokovania poďakoval pani doktorke za pomoc a spoluprácu v prospech Spoločnosti psoriatikov a atopikov a jej členov v odbornom poradenstve a liečení, ako aj v samotnom zvládaní rôznych zdravotných problémov. V ďalšom programe stretnutia boli prerokované body, ako je čerpanie rozpočtu, závierka účtovnej evidencie, inventarizácia
majetku klubu, stav členskej základne, všetko za rok 2012 a rozpočet na rok 2013 a plán hlavných akcií klubu pre rok 2013.

JUDr. Cyril Betuš, predseda klubu