Klub Svidník

PhDr. Renata Rusinková
Karpatská 754/7
089 01 Svidník
Mobil: 0910 934 930

E-mail: rusinkovarenata@gmail.com

 

SPOLOČNOSŤ PSORIATIKOV A ATOPIKOV SR

KLUB SVIDNÍK

POĎAKOVANIE MESTSKÉMU ÚRADO VO SVIDNÍKU

Svidnícky klub patrí  medzi najstaršie kluby SPaA SR, ktorý  organizuje  pre svojich členov rôzne vzdelávacie, spoločenské a kultúrne akcie zamerané na vzájomnú podporu členov klubu, aj rodinných príslušníkov. Aktívne sa stretáva aj s členmi iných klubov spoločnosti v rámci Slovenska.  Bez poskytnutia finančnej dotácie by sme nemohli tieto aktivity realizovať. V júni 2020 sme  sa zúčastnili akcie Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR v Liptovskom Mikuláši. Bez finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Svidník na rok 201820 by sme to nezrealizovali.

Úprimné poďakovanie preto patrí Mestu Svidník za finančnú podporu na zrealizovanie uvedenej aktivity vo forme poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Svidník v roku 2020.

 

PhDr. Renáta Rusinková, predsedníčka klubu

 

Stretnutie svidníckych klubistov so sv. Nikolajom


    Krásne vonku snežilo a do priestorov Strednej odbornej školy armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku sa pomaly začali schádzať pozvaní hostia a členovia nášho klubu. Netušili, že ich okrem klasického stretnutia čaká aj prekvapenie v podobe darčeka od svätého Nikolaja a tiež večera s prekvapením. Na stretnutie prišli aj pozvané klubistky z Humenného. Nebolo na nich badať stopy únavy po takmer dvojhodinovej ceste do Svidníka. Pomaly sa začalo stmievať, avšak z očí našich klubistov a pozvaných hostí bolo badať iskričky nadšenia a dobrého pocitu zo vzájomného stretnutia. Predsedníčka klubu privítala pozvaných hostí, zástupcov Humenského klubu na čele s predsedníčkou Martou Zobínovou a MUDr. Tatianu Jánošíkovú, kožnú lekárku (členku nášho klubu),  Mgr. Danielu Veselovskú, vedúcu oddelenia posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove a posudkového lekára MUDr. Igora  Šestáka uvedeného úradu. Pozvaní hostia porozprávali našim členom o svojej náplni práce so zdravotne postihnutými občanmi a o formách kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Kožná lekárka mala prednášku nielen o biologickej liečbe kožných ochorení, ale aj novinkách v liečbe ekzému a psoriázy. Predseníčka klubu Mgr. Renáta Rusinková informovala členov o zmenách v sociálnej oblasti, na ktoré nemajú zabudnúť ešte v roku 2012 a na začiatku roku 2013. Zástupcovia Svidníckeho klubu boli na návšteve v Humennom dva týždne predtým a porozprávali prítomným o ich družnom prijatí v   Humennom.
    Keďže bol čas večere, v jedálni školy, sme si pochutnali na rusnáckej kapustnici a dobrotách z nádherne ozdobeného banketového stola. Večer nám spríjemnil spev žienok zo speváckej skupiny Svidníčanka a študenta uvedenej odbornej školy. Aj my sme sa pridali k nákazlivým tónom pesničiek a zaspievali si spolu s nimi. Humenčanky sa pridali tiež svojimi hlasmi a bolo nám všetkým príjemne a veselo. Úsmevy na tvárach prítomných a žiariace oči svedčili o tom, že spokojnosť a dobrá nálada nás sprevádzali celým našim stretnutím. Zrazu sa objavil vo dverách čudný pán s dlhou bradou, dlhokánskym rúchom a s plným mechom darčekov. Ktože to k nám prišiel? Navštívil nás na našom stretnutí svätý Nikolaj. Každý z členov a prítomných hostí za básničku alebo pesničku  dostal mikulášsky darček. Pomaly sa schyľovalo ku koncu stretnutia. Členovia plní dojmov a pocitov zo spoločného posedenia sa postupne rozchádzali do svojich domovov. Naše spoločné stretnutia pomáhajú členom zvládať nepríjemné emócie, ktoré niekedy naše chronické kožné ochorenie vyvoláva. Vzhľadom k tomu, že ide o náročnú situáciu, musíme byť dostatočne motivovaní, aby sme neostali v izolácii a necítili sa ako „postihnutí jedinci našej spoločnosti“.

Mgr. Renáta Rusinková

Fotogaléria: Klub Svidník