Klub Bratislava


 

 

Jozef Vandák

Košolná 50

911 01 Suchá nad Parnou

Mobil: 0911/483003

E-mail: jozef.vandak@gmail.com

 

 

Klub Bratislava 2015

Mikulášske stretnutie BA klubu dňa 26.11.2015

12.12.2015 13:52
sa konalo v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Minútou ticha si prítomní členovia uctili zosnulých pani Evku Kállayovú, pána Martina Tekauera a pani Gizku Kissovú. Po prezentácii pána Slavomíra Jaščura o výživových doplnkoch sme mali voľby do výboru BA klubu. Členovia klubu si zvolili za predsedu...

V Bratislave sa členovia BA klubu stretli v sobotu 27. júna.

12.07.2015 13:50
V Bratislave sa členovia BA klubu stretli v sobotu 27. júna. Bolo krásne slnečné počasie, ako stvorené na prechádzku v prírode. V prekrásnej Botaniskej záhrade si oddýchlo nielen naše telo ale aj duša. Botanická záhrada je pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať...

Jarná členská schôdza bratislavského klubu sa uskutočnila dňa 18. apríla. (Bolo krásne slnečné počasie, skôr na príjemné posedenie v záhradnej reštaurácii.) Konala sa síce v priestoroch Primaciálneho paláca, ale nie v pôvodných, ako sme boli doteraz zvyknutí. Po týchto malých „peripetiách“ sme rokovali v miestnosti „ako páni poslanci mestského zastupiteľstva“. Prítomných členov a tiež hostí, privítala predsedníčka klubu pani Evka Kállayová. Informovala ich o pripravovanom stretnutí predsedov klubov, ktoré bude 26. a 27. apríla v Piatrovej, o blížiacom sa XII. Sneme SPaA SR, ktorý bude v dňoch 18. až 20. októbra, o výstave Non Hamdicap v dňoch 26. až 28. septembra, o Portáši dňa 8. júna 2013 a vyzvala prítomných o účasť na akciách. Plánovaná akcia na máj sa z dôvodu dlhodobej
choroby organizátora presúva a členovia budú včas informovaní. Nasledovala prednáška pani Viktórie Procházkovej z fi rmy Pharmalink, o výrobkoch
Blue Cap. Je to dermatologický rad prípravkov určených na každodennú hygienu kože postihnutej psoriázou, resp. seboroickou dermatitídou. Pokožku zvláčňujú, zmierňujú svrbenie, odstraňujú suché šupiny, zlepšujú estetický vzhľad, prinášajú rýchly pocit úľavy. Sú vhodné na ošetrenie detskej pokožky. Boli predstavené aj prípravky Basic, emolienciá na premasťovanie pokožky, vo forme krému a masti. Sú bez par-umov, konzervačných látok vrátane parabénov (krém, masť a aj prípravky Blue Cap – krém, šampón, sprej a telový gél dostať už kúpiť v Bratislave vo vybraných lekárňach). Firmu Pezomed reprezentovala pani Zuzana Beladičová, zabezpečila pre všetkých prítomných členov cestovné balíčky s výrobkami na kožné ochorenia (Psorioderm). Po ukončení oboch prezentácií sme pokračovali v plánovanom programe. Nakoniec pani Kállayová poďakovala všetkým prítomnám za účasť a naplánovali sme si ďalšie stretnutie,

ktoré bude dňa 21. novembra o 16,30 v Primaciálnom paláci, miestnosť č. 19.
Eva Kállayová, predsedníčka klubu

Fotogaléria: Klub Bratislava

Stáva sa už tradíciou, že sa začiatkom nového roka stretávajú členovia bratislavského klubu na akcii, ktorú sme si nazvali „stretnutie na Troch kráľov“. Teraz to však bolo už v piatok 4. januára. Predsedníčka pani Evka Kállayová privítala členov a ich rodinných príslušníkov. Všetkým popriala do Nového roku 2013 veľa šťastia, zdravia, porozumenia, spokojnosti, hojnosti, hlavne veľa lásky a pracujúcim veľa pracovných úspechov. Spoločne sme hodnotili uplynulý rok a skonštatovali, že bol vcelku úspešný. Dali sme si „záväzok“, že v tomto roku sa budeme stretávať častejšie. No veď už koncom januára sa niektorí členovia spoločne zúčastnia divadelného predstavenia „Stratení v Oklahome“.

Počas večere sme rozprávali, aké akcie „urobíme“ okrem tých našich dvoch plánovaných členských schôdzí, ktoré sú vždy v mesiaci apríl a november. Prítomní sa zaujímali o Deň kože – deň dotykov, ktorý bude v máji, o XII. Snem, ktorý by mal byť vo 4. kvartály 2013, o Svetovom dni psoriázy (29. októbra), o dvadsiatom výročí samostatnej SPaA SR a nevynechali sme ani stretnutie pri guláši a opekaní. Na všetky tieto otázky však bola jednoduchá odpoveď, všetko závisí od získaných fi nancií.