Klub Lučenec

Mária Gilanová
Školská 10
985 59 Vidiná
Tel.: 047/43 70 153

Mobil:0903/247 904; 0902/308 127
E- mail: mariagilanova@gmail.com

Klub Lučenec 2015

Bilancia roku

12.12.2015 14:02
V Lučenci sa dňa 28. októbra uskutočnilo stretnutie členov Klubu Lučenec pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti. Ďalším dôležitým dňom bol 29.október – Svetový deň psoriázy, pretože psoriáza je chronickým kožným ochorením. Postihuje zhruba 125 miliónov ľudí na celom svete, z ktorých sa...

Plán aktivít Klubu psoriatikov a atopikov na rok 2013

 • 7. február – Výročná členská schôdza o 15,00 hod. v Reštaurácii Hviezda
 • 14. marec – Prednáška, oslava MDŽ
 • 18. apríl – Prednáška
 • 16. máj – Deň kože a dotykov, Deň Euromelanómu, Deň matiek
 • 13. jún – Prednáška
 • 15. jún – Zájazd EGER
 • 13. júl – Zájazd Mezokovesd
 • 10.-18. august. – Zájazd Taliansko – ubytovanie v Hoteli CAM
 • 12. september – Prednáška – guláš párty – policajný klub
 • 2.-8. október – Relaxačný pobyt Turčianske Teplice
 • 17. október – Svetový deň reumatizmu, Svetový deň psoriázy, 7. ročník Behu reumatológov a reumatikov, Úcta k starším
 • 21. november – Čajové popoludnie a posedenie s jubilantmi, ukončenie roka – policajný klubČlenské schôdze sa budú konať v Dome seniorov na Herzovej ulici č. 24. Vždy so začiatkom o 15,00 hod.

Informácie ohľadne pobytu pri mori v Taliansku a relaxačného pobytu v Turčianskych Tepliciach u predsedníčky pani Gilanovej na čísle telefónu 0902/308 127, alebo večer na čísle 4370 153.

Výbor zasadá podľa plánu, ktorý obdržal každý člen výboru – vždy v utorok týždeň pred stretnutiami. Zasadanie výboru: 22. januára, 5. marca, 9. apríla, 7. mája, 4. júna, 3. septembra, 8. októbra a 12. novembra

 

V Lučenci dňa 11. decembra 2012

 

Článok do Mestských novín


Členovia Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci sa zišli dňa 22. novembra 2012 v Policajnom klube v Lučenci, aby slávnostne zavŕšili  rok 2012. Prítomných členov ako aj hostí privítala predsedníčka klubov Mária Gilanová. Pri tejto príležitosti sme oslávili aj životné jubileá našich členov.  Podujatie spestrili svojím vystúpením deti z Materskej školy, Zvolenská cesta v Lučenci. Básňou sa prihovorila jubilantom pani Anna Kozová. Srdečným  blahoželaním ich pozdravili aj naši hostia pani Mária Horňáková hovorkyňa Mesta Lučenec, pani Kvetoslava Ďurišková vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry s športu Mestského úradu v Lučenci, pán Ján Jánckuliak poslanec Mestského zastupiteľstva v Lučenci ako aj pán MUDr. Pavel Prám. V rámci  tohto večera zaujala svojou prednáškou pani MUDr. Mária Strapková. Vo svojej prednáške priblížila ochorenie kostí – osteoporózu (takto sme si pripomenuli  Deň osteoporózy, ktorý pripadá na 20 október). Prevencia proti tomuto ochoreniu je pohyb a vitamín D, ktorý získame zo Slnka a v zimnom období konzumáciou rýb. Pre zúčastnených bolo pripravené občerstvenie. O dobrú náladu sa postarala heligonkárka Lýdia Strigáčová, ktorá zahrala a zaspievala pre všetkých prítomných, ktorí sa napokon jej spevu pripojili. Dobrá nálada trvala do večerných hodín. Touto cestou chcem poďakovať členkám, ktoré priniesli doma upečené koláče, ako aj sponzorom, ktorí nám fi nančnými prostriedkami prispeli na toto podujatie.

 

Oslavy MDŽ a Mesiaca knihy

Dňa 14. marca sa členovia Miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu a Spoločnosti psoriatikov a atopikov zišli na svojom plánovanom stretnutí, aby oslávili  sviatok žien ako aj Mesiac knihy. Prišli nás pozdraviť prednosta Obvodného úradu v Lučenci pán Branislav Hámorník a pán Ján Jánckuliak poslanec Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Pán Branislav Hámorník vo svojom príhovore pozdravil prítomných, hlavne ženy, a pripomenul význam a históriu Medzinárodného dňa žien. Pekný kultúrny program nám pripravili deti z Materskej školy na Ulici Dr. Herza v Lučenci a básňou pozdravila prítomných pani Anna Kozová. V rámci Mesiaca knihy nás pracovníčky Novohradskej knižnici v Lučenci oboznámili s novými vydaniami kníh a pripomenuli tiež význam čítania
literatúry. Hlavne pre seniorov, ktorí si tým oživujú svoju pamäť. Nasledovala beseda, každý chcel niečo vedieť. Na otázky zodpovedne odpovedali pracovníčky knižnice. Prítomní sa zaujímali o nové vydania kníh či už historické, zdravotnú literatúru ako aj beletriu. Po skončení programu nasledovalo malé občerstvenie za ktoré ďakujeme sponzorom.

Mária Gilanová, predsedníčka klubu