Klub Považská Bystrica

Božena Smadišová
SNP 1465/98-5
017 07 Považská Bystrica
Mobil:0907/266 594, 0911/266 594
E-mail: smadisova@gmail.com

Klub Považská Bystrica 2015

Medzinárodné stretnutie na Portáši a relaxačné kúpanie v Podhájskej

12.12.2015 13:54
Aj tento rok sme oslovili Mesto Považská Bystrica o pridelenie dotácie na naše aktivity – Medzinárodné stretnutie na Portáši a relaxačné kúpanie v Podhájskej. Keďže nám pridelili finančnú dotáciu mohli sme plánovať naše výlety. A tak dňa 3.11.2015, nastal náš čas a my sme vyrazili spoločne do...

Pomaly sa stáva pravidlom, že za fi nančnej podpory od mesta Považská Bystrica a grantu z našej Spoločnosti, sa náš klub zúčastňuje relaxačného pobytu a kúpania v Podhájskej. Inak tomu nebolo ani v roku 2011. Všetci členovia si pochvaľovali blahodárne účinky vody na naše boľavé kĺby i kožu. Na konci roka sme sa ešte stretli na vianočnom posedení a pri „palacinke“ sme si popriali, aby tomu nebolo inak aj v roku 2012.

Výbor klubu Považská Bystrica