Klub Liptovský Mikuláš

Mária Aratová
Kostolného 390/19
031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0907/687 417
E-mail: aratova.maria@gmail.com

Klub Liptovský Mikuláš 2015

Bilancia

12.12.2015 14:00
Pomaly sa končí rok 2015 a náš klub psoriatikov Liptovský Mikuláš sa môže pochváliť aktívnou činnosťou. Žijeme v prekrásnom prostredí Liptova, kde máme veľa zaujímavých miest, ktoré sa dajú navštíviť v každom ročnom období. Na začiatku jari sme navštívili Ľadovú jaskyňu v Demänovskej doline. V máji...

Ukončenie roku 2012


Klub Liptovský Mikuláš ukončil rok 2012 členskou schôdzou spojenou s tradičným posedením pri kapustnici. Podujatia sa zúčastnili ako hostia pani Mária Cetkovská, hovorkyňa Spoločnosti psoriatikov a atopikov, pani Mgr. Renátka Rusinková, predsedníčka klubu Svidník a primátor mesta Liptovský Mikuláš pán MUDr. Alexander Slafkovský. Predsedníčka klubu v príhovore zhodnotila činnosť klubu za predchádzajúce obdobie. Klub zrealizoval pre členov – výlet na Duklu, športové podujatie spojené s varením gulášu a relaxačný pobyt v Podhájskej. Predsedníčka klubu požiadala zúčastnených, aby si do výročnej členskej schôdze, ktorá bude 28. februára 2013, pripravili návrhy akcií na rok 2013. Hovorkyňa spoločnosti pani Mária Cetkovská informovala našich členov o znovu otvorených kúpeľoch Červený Kláštor, v ktorých sa budú liečiť kožné choroby, psoriáza a atopická dermatitída. Ďalej nás pani Renáta Rusinková informovala
o zmenách, ktoré priniesol zákon o sociálnom a zdravotnom poistení, o sociálnych dôsledkoch chronických kožných chorôb a možnosti ich kompenzovania. Rokovanie pozdravil aj pán primátor Liptovského Mikuláša MUDr. Alexander Slafkovský. Poďakoval za pozvanie a spoluprácu. Prítomným poprial príjemné prežitie
vianočných sviatkov, veľa úspechov a zdravia v novom roku.
Mária Aratová, predsedníčka klubu

Dňa 24. novembra 2011 sa členovia klubu stretli na tradičnej kapustnici pri príležitosti ukončenia roka 2011. Predsedníčka klubu zhodnotila doterajšiu činnosť klubu a akcie ako: Posedenie pri guláši, seminár Biologická liečba ale aj relaxačný pobyt v Podhájskej zaradila medzi veľmi vydarené. Hlavne ju teší záujem členov sa na nich zúčastňovať a stretávať sa. Zároveň poďakovala zástupcom mesta Liptovský Mikuláš a VV SPaA SR za podporu a poskytnutie fi nančnej dotácie na podujatie Relaxačný pobyt v Podhájkej. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta Ing. Milan Kružliak zástupca primátora a Mgr. Majerová pracovníčka sociálnych vecí a rodiny. Do diskusie sa zapojil Ing. Kružliak, ktorý sa veľmi rýchlo oboznámil s problematikou psoriatikov a atopikov a do budúcna ponúkol nášmu klubu svoju aktívnu účasť na klubových podujatiach ako aj pomoc a spoluprácu od mesta. Záverom tlmočil pozdrav od primátora mesta MUDr. Alexandra Slafkovského. Kapustnica sa skončila v neskorých večerných hodinách.

Mária Aratová